Đầu ghi hình 16 kênh HCVR4116-HS-S2
Đầu ghi hình 16 kênh  HCVR4116-HS-S2 * Sản phẩm được phân phối tại Nghĩa Hưng - Nam Định. ..
Đầu ghi hình 16 kênh HCVR5116H-S2 1080P 2.0
Ghi hình All ch 720 với khung hình 25fps, và 1080P với khung hình từ 12 đến 15Fps..
Đầu ghi hình 4 kênh HCVR4104-HS-S2
Đầu ghi hình 4 kênh HCVR4104-HS-S2 * Sản phẩm được phân phối tại Nghĩa Hưng - Nam Định. Lắp đặt..
Đầu ghi hình 4 kênh HCVR4104C-S2
Đầu ghi hình 4 kênh HCVR4104C-S2 * Sản phẩm được phân phối tại Nghĩa Hưng - Nam Định. Lắp đặt v..
Đầu ghi hình 4 kênh HCVR5104H-S2 1080P 2.0
Ghi hình All ch 720 với khung hình 25fps, và 1080P với khung hình từ 12 đến 15Fps..
Đầu ghi hình 8 kênh HCVR4108-HS-S2
Đầu ghi hình 8 kênhHCVR4108-HS-S2 * Sản phẩm được phân phối tại Nghĩa Hưng - Nam Định. Lắp đặt ..
Đầu ghi hình 8 kênh HCVR4108C-S2
Đầu ghi hình 4 kênh HCVR4108C-S2 * Sản phẩm được phân phối tại Nghĩa Hưng - Nam Định. Lắp đặt v..
Đầu ghi hình 8 kênh HCVR5108H-S2 1080P 2.0
Ghi hình All ch 720 với khung hình 25fps, và 1080P với khung hình từ 12 đến 15Fps..
Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)